Egzamin na kartę rowerową

Już po ukończeniu dziesiątego roku życia dziecku wolno podejść do egzaminu na kartę rowerową. Przeważnie egzamin ten odbywa się na terenie szkoły lub innej placówki edukacyjno-wychowawczej. Dzieli się go na dwie podstawowe części, z których pierwszą stanowi część teoretyczna, a drugą część praktyczna. Do praktycznego egzaminu można podejść dopiero po zdaniu teorii. Część teoretyczna przyjmuje formę testu pisemnego, w którym występuje dwadzieścia pięć pytań związanych z zasadami ruchu drogowego, pierwszą pomocą, aspektami technicznymi pojazdów oraz ogólnymi regułami poruszania się na rowerach.

Materiały do nauki na kartę rowerową pomagają w przygotowaniu się do części teoretycznej. Są udostępnione na różnych stronach internetowych, choć bardzo często też przekazuje się je dzieciom za darmo w szkołach. Dzieci zazwyczaj najbardziej obawiają się egzaminów teoretycznych i to do nich najintensywniej się przygotowują, jednakże nie wolno zapominać o nauce praktycznej jazdy na rowerze. Po teorii trzeba będzie bowiem wykazać, że potrafi się jeździć na tym dwukołowym pojeździe. Kartę rowerową otrzymuje się jedynie po zdaniu obu części egzaminu.