Monastyr Rylski jest zaliczany do 100 najważniejszych zabytków Bułgarii. Znajduje się 117 km na południe od Sofii, zatopiony wśród monumentalnych lasów świerkowych, na wysokości 1147 m n.p.m. w górach Riła. Jest to największy kompleks klasztorny w Bułgarii, jeden z najpiękniejszych na Półwyspie Bałkańskim. Monastyr powstał w latach 30-tych X wieku, za jego założyciela uważa się Św. Iwana Rylskiego, którego to relikwie znajdują się w głównej cerkwi klasztoru. Skrzydła mieszkalne, oraz cele klasztorne tworzą mur okalający wewnętrzny dziedziniec. W samym centrum dziedzińca znajduje się główna cerkiew „Św. Bogurodzicy”, a obok niej średniowieczna wieża obronna „Chrelowa wieża”. Na uwagę zasługują freski ścienne z XIX wieku, które są dziełem mistrzów z Banska i Samokowa. Sam monastyr jest otwarty codziennie od godz. 8 do godz. 21, muzeum jest czynne w godzinach od 8 do 16.30,a cerkwie do godz. 8 – 18. Ceny dla zwiedzających, to 5 lewa dla dorosłych i 1 lew dla uczniów.Monastyr posiada bibliotekę, która może poszczycić się dużym zbiorem bardzo starych ksiąg i rękopisów zbieranych przez wieki. Zachowało się tam 250 ręcznie pisanych ksiąg, które powstawały od XI do XIX wieku, 9 tysięcy starodruków, rękopisów, odrodzeniowych map i innych zabytków piśmiennictwa i kultury bułgarskiej. Muzeum, także posiada bardzo bogatą ekspozycję 35 tysięcy eksponatów, w tym bogatą kolekcję ikon, kolekcję sztuki świeckiej, przedmiotów sakralnych. Można tam podziwiać rzeźbiony misternie krzyż z 104 scenami z Pisma Św., w których jest 650 małych figurek. Krzyż został wykonany przez mistrza Rafaiła, który przez 12 lat rzeźbił to dzieło, do roku 1802, kiedy to stracił wzrok.Niedaleko monastyru mieści się legendarna pustelnia Św. Iwana Rylskiego. Można do niej dotrzeć wąską ścieżką, prowadzącą między wiekowymi drzewami. Według legendy do jaskini, przez mały otwór mogą wejść tylko prawi ludzie. Jest tam także studnia, a według legendy, jeśli ktoś zostawi tam życzenie, to się ono spełni. Dlatego też ściana, z której wypływa woda jest cała poutykana małymi karteczkami z napisanymi życzeniami.Ten klasztorny kompleks zachwyca przepiękną architekturą, malowanymi ścianami cerkwi, jak i samego monastyru. Szczególnie pięknie wygląda wieczorem w świetle zachodzącego słońca. Można doświadczyć tam naprawdę mistycznej bliskości z przyroda, Bogiem, znaleźć wyciszenie i uspokojenie ducha. Monastyr Rylski jest szczególnym miejscem dla Bułgarów, uznawany jest za narodową świętość, nie możemy jej pominąć na trasie naszych wycieczek po Bułgarii